Pienryhmäohjaus

Pienryhmäohjauksen tärkeimpiä tavoitteita on tutustuttaa aloittavat opiskelijat tärkeimpään tukiverkkoonsa – toisiinsa ja omaan ainejärjestöönsä. Pienryhmäohjaus alkaakin heti syksyn ensimmäisenä päivänä vihreisiin haalareihin pukeutuneiden vanhempien opiskelijoiden ottaessa fuksit hellään huomaansa, ja jatkuu intensiivisesti ensimmäisten viikkojen ajan, jotta talon tavat tulevat tutuiksi uusille opiskelijoille. Ohjauksen aikana saa tietoa mm. opintojen aloittamisesta, niiden suunnittelusta sekä tietenkin omasta opiskelualasta. Yhteensä pienryhmäohjausta on syksyn aikana noin 15 tuntia. Oppiaineet valitsevat itse omat pienryhmäohjaajansa, ja he ovat yleensä 2.-3. vuoden opiskelijoita. Uudet opiskelijat jaetaan pienryhmiin heti ensimmäisenä opiskelupäivänä humanistisen tiedekunnan ja oppiaineiden omien tilaisuuksien jälkeen.

Lyhyet esittelyt pienryhmäohjaajista löydät teille ensimmäisenä päivänä jaettavasta Verban Fuksioppaasta. Kannattaa siis napata haalarista kiinni, mikäli mieleen tulee mitään kysyttävää.

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) student.oulu.fi.

Haluatko itse ensi vuoden pienryhmäohjaajaksi? Seuraa tiedotusta kielten sähköpostilistoilla. Haku alkaa kevättalvella.