Mikä Verba?

Verba pähkinänkuoressa:

Verba ry on Oulun yliopiston uusien kielten opiskelijoiden ainejärjestö.

Perustettu vuonna 1972.

Verbalaiset opiskelevat pää- tai sivuaineina: englantia (englantilainen filologia), ruotsia, saksaa (germaaninen filologia) ja ranskaa.

Humanistisen tiedekunnan suurin ainejärjestö.

Tehtävä: edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelumahdollisuuksia tiedottamalla, edustamalla ja kommunikoimalla muiden järjestöjen, laitosten sekä ylioppilaskunnan kanssa sekä pyrkimällä välittämään kieltenopiskelijoiden näkökulmaa muualle yliopistomaailmaan. Lisäksi se pyrkii tekemään jäsentensä osaamista tunnetuksi myös yliopiston ulkopuolella ja parantamaan siten heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Toiminnan ytimenä: kieltenopiskelijoiden edustaminen erilaisissa opiskelijatapaamisissa ja -tapahtumissa, tiedottaminen sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien ja erilaisten tempausten järjestäminen esimerkiksi retkien, liikuntatempauksien ja opiskelijabileiden muodossa.

Kielikylpyhuone: Verban ja Gieku ry:n yhteinen kiltahuone Kylppäri löytyy kahvila Humuksen vieressä olevalta kiltahuonekäytävältä. Älä erehdy menemään portaikkoon vaan löydä itsesi juomasta kahvia mukavien kieltenopiskelijoiden seasta HUM103 huoneesta. Tilaa tai tietokoneita ei parhaalla tahdollakaan voi sanoa olevan liikaa, mutta humanistithan tulevat tunnetusti toimeen keskenään. Tervetuloa käymään; löydät meidät helposti suuntaamalla kohti ”helvetillistä mölinää” (terveisiä käytävän henkilökunnalle)!

Verba julkaisee myös Reema-lehteä, jossa jäsenet voivat saada omia tuotoksiaan muiden nähtäväksi. Pitkällisen hiljaiselon jälkeen vuonna 2014 uudelleen henkiinherätetty lehtinen sisältää kaikkea laidasta laitaan: samassa lehdessä voi olla verbamaisia drinkkejä, vaihto-oppilasvuoden kuulumisia tai vappuisia muistoja. Lisätietoa Reema-sivulta.

Mikäli olet kieltenopiskelija, voit liittyä Verban jäseneksi täyttämällä jäsenlomakkeen ja seuraamalla sen ohjeita.

Verban hallitukseen, joka valitaan sääntöjen mukaisessa syyskokouksessa, kuuluu 9 varsinaista jäsentä, 5-9 varajäsentä sekä puheenjohtaja. Hallitus pyritään valitsemaan siten, että jäseninä on kaikkien kolmen pääaineen edustajia. Hallitus kokoontuu yleensä noin kerran viikossa jossain päin yliopistoa tai Oulua. Kokouskutsut tulevat sähköpostiin. Kokoukset ovat avoimia kaikille, eikä niihin tulemalla sitoudu mihinkään, joten kannattaa tulla kuuntelemaan, mitä ”rivijäsenien” päänmenoksi oikein juonitaan.

Lämpimästi tervetuloa mukaan Verban toimintaan!