Yhteystiedot

Osoite: HUM103,  Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Postiosoite:

Verba ry
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
90014 Oulun yliopisto

Jäsenistön sähköpostilista: verbapapa(at)lists.oulu.fi

Hallitus:

Koko hallitus: verba-hallitus(at)lists.oulu.fi

Puheenjohtaja: pj(at)verba.fi

Tiedotusvastaava: tiedotus(at)verba.fi

Tietosuojavastaava: verbarekisteri(at)gmail.com

Sosiaalipoliittinen vastaava: sopo@verba.fi

Koulutuspoliittiset vastaavat: kopot@verba.fi

Häirintäyhdyshenkilö(t): hairintayhdyshenkilo@verba.fi

Pankkiyhteys:

Uusien kielten opiskelijoiden yhdistys Verba ry

IBAN: FI13 4744 0010 0308 91 (Pohjanmaan Osuuspankki)

BIC: POPFFI22

Y-tunnus: 1755279-2

Sosiaalinen media:

Facebook: Verba ry

Instagram: @verba_ry

LinkedIn: Uusien kielten opiskelijoiden yhdistys Verba ry

IRC: #verba @ IRCNet