Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2013

Verban hallitus 2014

Verba ry valitsi sääntömääräisessä syyskokouksessaan yhdistykselle uuden hallituksen toimikaudeksi 2014.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Henri Savilampi. Muut hallituksen varsinaiset (9 hlö) ja varajäsenet (7 hlö) jäsenet ovat Miika Peitso, Heikki Saastamoinen, Elina Hämäläinen, Kalle Parviainen, Veka Kauhanen, Jukka Aikio, Julia Autio, Katri Kuosmanen, Ville Javanainen, Laura Kämäräinen, Jaakko Hänninen, Asta Lyytinen, Emilia Lehojärvi, Laura Salonurmi ja Meeri Salonurmi. Lisäksi valittiin Maria Vornanen toimihenkilöksi. Verban hallitus 2014 aloittaa toimikautensa tammikuussa, jolloin myös tehtävät ja vastuualueet jaetaan hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimihenkilöiden kesken.

Suuri kiitos kaikille, jotka saapuivat paikalle syyskokoukseen ja/tai sitä seuranneisiin pikkujoulukarkeloihin!

Germaanisen filologian valmennuskurssi keväällä 2014

Hallo!

Sinulle, joka salaa haluaisit olet germanisti, tai tunnet vetoa sellaiseen, on Verban aloitteesta ja henkilökunnan toimesta räätälöity aivan ainutlaatuinen kurssi ensi keväälle!

Kurssin tarkoituksena on tuoda saksan kielen keskeiset taidot niitä janoaville ja/tai palauttaa ne jälleen mieleen. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti germaanista filologiaa sivuaineeksi toivoville, joilla on pitkä tauko edellisistä saksanopinnoista ja eivätkä täten uskaltaudu sivuainekokeeseen.

Huikein piirre tässä kurssissa on se, että jokainen, joka sen suorittaa arvosanalla 3, saa suoraan germaanisen filologian sivuaineopinto-oikeuden (ja 3op)!

Mielenkiintoa valmentavaa kurssia kohtaan voi ja ehdottomasti kannattaa osoittaa lähettämällä osoitteeseen sabine.grasz@oulu.fi sähköpostia. Myös akuutteihin kysymyksiin vastaa samainen Sabine Grasz (ei Kari Kaskela, kuten jotkut olivat ymmärtäneet). Lisäksi tämä sama tietopaketti on vastikään ilmestynyt Verbapapa-sähköpostilistalle.

Auf Wiedersehen!

Sääntömääräinen syyskokous 27.11.

Verba Ry:n virallinen syyskokous pidetään 27.11 klo 17.00 salissa KO143. Kokouksessa esitellään vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja päätetään vuoden 2014 hallituksesta. Kyseessä on siis anut mahdollisuus päästä vuoden 2014 hallitukseen!

Esityslista Verba Ry:n syyskokoukseen 27.11.2013 klo 17.00 Salissa KO143
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
6§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7§ Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9§ Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Minna Timonen
Verba Ry:n puheenjohtaja