Sääntömääräinen syyskokous 27.11.

Verba Ry:n virallinen syyskokous pidetään 27.11 klo 17.00 salissa KO143. Kokouksessa esitellään vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja päätetään vuoden 2014 hallituksesta. Kyseessä on siis anut mahdollisuus päästä vuoden 2014 hallitukseen!

Esityslista Verba Ry:n syyskokoukseen 27.11.2013 klo 17.00 Salissa KO143
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
6§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7§ Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9§ Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Minna Timonen
Verba Ry:n puheenjohtaja