Germaanisen filologian valmennuskurssi keväällä 2014

Hallo!

Sinulle, joka salaa haluaisit olet germanisti, tai tunnet vetoa sellaiseen, on Verban aloitteesta ja henkilökunnan toimesta räätälöity aivan ainutlaatuinen kurssi ensi keväälle!

Kurssin tarkoituksena on tuoda saksan kielen keskeiset taidot niitä janoaville ja/tai palauttaa ne jälleen mieleen. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti germaanista filologiaa sivuaineeksi toivoville, joilla on pitkä tauko edellisistä saksanopinnoista ja eivätkä täten uskaltaudu sivuainekokeeseen.

Huikein piirre tässä kurssissa on se, että jokainen, joka sen suorittaa arvosanalla 3, saa suoraan germaanisen filologian sivuaineopinto-oikeuden (ja 3op)!

Mielenkiintoa valmentavaa kurssia kohtaan voi ja ehdottomasti kannattaa osoittaa lähettämällä osoitteeseen sabine.grasz@oulu.fi sähköpostia. Myös akuutteihin kysymyksiin vastaa samainen Sabine Grasz (ei Kari Kaskela, kuten jotkut olivat ymmärtäneet). Lisäksi tämä sama tietopaketti on vastikään ilmestynyt Verbapapa-sähköpostilistalle.

Auf Wiedersehen!