Kutsu kevätkokoukseen 26.3.

KUTSU VERBA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN
Paikka: Kahvila Humus
Aika: maanantaina 26.3.2018 kello 16.00

§1 Kokouksen avaus
§2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
§3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
§5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
§6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
§7 Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle
§8 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Oulussa 3.3.2018

Mikäli haluat aloitteen käsiteltäväksi kokouksessa, lähetä se osoitteeseen hallitus@verba.fi sunnuntaina 25.3. kello 16.00 mennessä.
_________________________________

Roosa Heinonen

Puheenjohtaja/Chairperson
———————————-
The members of Verba are invited to take part in our annual spring meeting at Humus Cafe. The meeting will be on 26th of March at 16:00.
If you would like to have a matter discussed by the meeting please send a motion to the hallitus@verba.fi email before 16:00 the previous day.

The meeting goes as follows.

§1 Opening the meeting
§2 The meeting chooses a chairperson, a secretary, two members to check the minutes after the meeting and two counters for votes
§3 The meeting is approved to be legal and binding as per the rules of the student organisation
§4 The plan for the procession of the meeting is approved
§5 The previous years accounting, annual report and statement by the audit is checked.
§6 Granting discharge to the board of the previous year
§7 The amount of the next years membership fee is verified
§8 Other matters brought up by the membership